Wie zijn wij

Bureau WoonTalent adviseert gemeenten en woningcorporaties op het gebied van Woonoverlast. Ook maken wij deel uit van het expertteam woonoverlast. Dat team adviseert de rijksoverheid op het gebied van leefbaarheid en woonoverlast.

Deze website heeft Bureau WoonTalent speciaal opgezet voor u als bewoner. Tijdens de Corona crisis moet u meer thuis blijven, u werkt thuis, de kinderen gaan niet naar school. Dit geldt niet alleen voor u maar ook voor uw buren. Het kan zijn dat u juist in deze tijd last of overlast ervaart van uw buren. Bureau WoonTalent wil u in deze crisis periode tips en advies geven om met deze situatie om te gaan. Ook willen wij u van dienst zijn met een gratis spreekuur


Last of overlast

Het is voor iedereen erg wennen om de hele dag thuis te zijn. Misschien hoort u buren praten, muziek door de muren of buurkinderen rennen door de woonkamer. De angst en onzekerheid, die deze tijd met zich meebrengt maakt dat er sneller irritaties ontstaan. Dat is heel begrijpelijk. Gelukkig kunt u er veel aan doen om deze irritaties te verminderen.

Er is een verschil tussen last en overlast. In Nederland wonen we heel dicht op elkaar. Dit kan tot gevolg hebben dat u elkaar kunt zien, horen of zelfs ruiken bijv. kookgeuren. Dit kan irritaties veroorzaken. Zo kunt u last hebben van een deur die hard dicht knalt, een kind die de trap op en neer rent, buren die in hun tuin aan het klussen zijn, een hond die blaft. Het gaat vaak om irritaties tussen twee bewoners die worden veroorzaakt door verschillende woonstijlen.

Nu u meer thuis bent kan dat storend zijn. Ineens merkt u de aanwezigheid van uw buren. Woningcorporaties, gemeenten en politie kunnen hierin geen rol spelen. Zij hebben geen mogelijkheden om last (juridisch) aan te pakken. Het gaat immers om zaken die bij het normale leven horen.

Je kunt een kind niet verbieden de trap op te lopen, buren niet verbieden te klussen of een bepaald gerecht te koken. Over deze zaken moet u met elkaar afspraken maken. Eventueel kan buurtbemiddeling hierin een rol spelen. Tijdens de Corona crisis kunnen zij helaas niet bemiddelen zoals zij gebruikelijk doen.

Gelukkig zijn er ook tips en trucs waar je gelijk zelf mee aan de slag kunt gaan.


Tips en trucs bij last

 • Laat uw buren middels een telefoontje, briefje, of mail weten waar u last van hebt. Wees vriendelijk van toon en vraag of zij rekening met u willen houden.
 • Maak eventueel afspraken met uw buren. U zult vaak zien dat buren zich niet bewust zijn van hun eigen gedrag en graag rekening met u willen houden. Vergeet niet ze daarvoor ook te bedanken.
 • Zet zelf zachte muziek op. Dit dempt de geluiden van de buren en geeft u een ontspannen gevoel.
 • Praat over de last die u ervaart met een huisgenoot, familielid of vriend(in). Praten lucht op en u zult zien dat de irritatie minder wordt.
 • Focus u niet op de geluiden van de buren. Het is een hele natuurlijke reactie om te letten op de geluiden waar u zich aan ergert. Hoe meer u zich focust op de geluiden, hoe heftiger ze voor u worden. Laat het los.
 • Houd geen lijstjes bij waarop u last geluiden noteert. Deze lijstjes laten u focussen op de geluiden en het roept alleen maar meer irritatie op.
 • Zoek afleiding. Pak een uitgestelde huishoudelijke klus aan, kijk een film, ruim uw woning op. Wanneer u met iets anders bezig bent, kun je niet bezig zijn met het geluid van de buren.
 • Zorg voor een goede dagstructuur met vaste activiteiten. Dit leidt af en geeft u een doel. U zult zien dat u veel minder bezig bent met de geluiden van de buren.
 • Denk anders; als u buurkinderen de trap op hoort rennen, denk dan “die kinderen zijn lekker aan het sporten” in plaats van “die kinderen rennen alweer de trap op, ik wordt er gek van”.  Oefening baart kunst. Volhouden dus om anders te denken.
 • Zoek een plek in huis u zich kunt ontspannen. Lopen de irritaties te hoog op, trek u daar dan even terug.
 • Bedenk dat uw buren in dezelfde situatie zitten. Ook zij kunnen angstig en onzeker zijn en horen wellicht ook geluiden van u.
 • De Corona crisis is tijdelijk, het gaat weer voorbij. Hou nog even vol.


Wat moet je niet doen

Irritaties kunnen leiden tot boosheid. Het soms moeilijk als u boos bent om uw eigen gedrag in de hand te houden. Ondanks dat het moeilijk is , adviseren wij u om niet de politie te bellen. De politie kan niets met last. Door het inschakelen van de politie draagt u bij aan een conflict met de buren.

Ook is het menselijk om uw boosheid af te reageren op de buren. Dit kunt u doen door een boze brief of mail te sturen, door hetzelfde gedrag te vertonen als de buren bijvoorbeeld door ook hard met de deuren te gaan slaan of door ze eens goed de waarheid te vertellen.

Wij begrijpen dat het soms lastig kan zijn om uw eigen gedrag in de hand houden. In onze praktijk zien wij dagelijks lastzaken die uitgegroeid zijn tot grote conflicten. Niet omdat de last erger is geworden maar alleen maar omdat bewoners hun boosheid niet in de hand hadden. Besef dat het geen oplossing is en dat u ook in de toekomst met elkaar verder moet.


Woonoverlast

Woonoverlast komt vrij veel voor in Nederland. Dat heeft er mee te maken dat we in Nederland dicht op elkaar wonen, relatief gehorige huizen hebben en erg op ons zelf zijn gericht. Onder woonoverlast verstaan we als een bewoner zich regelmatig of altijd zo gedraagt dat het woongenot van omwonenden ernstig wordt geschaad.

Het gaat hierbij bijv. om dagelijks harde muziek in de nachtelijke uren, intimidatie van buurtbewoners, ernstige overlast door drugshandel, verloederde en vervuilde woningen.

Waarschijnlijk had u ook al voor de Corona crisis last van woonoverlast. Echter door het meer thuis zijn, kan de ervaring van de overlast heftiger zijn en kan het gevoel van onveiligheid worden vergroot.

Vanwege de crisis kan het zijn dat de bemiddeling of het uitgezette traject is vertraagd of uitgesteld. Bureau WoonTalent wil u graag op afstand ondersteunen als u last hebt van woonoverlast. Mocht het zijn dat u voor de eerste keer overlast ervaart van uw buren. Dan is het belangrijk dat u met hen het gesprek aangaat. Doe dat nu middels een brief of een telefoongesprek. Bereid het gesprek goed voor.

Uit in het gesprek of de brief geen boosheid. Geef duidelijk aan waar u overlast van ondervindt. Hoe concreter hoe beter. Dus geen vage termen als “ik ervaar overlast van u” maar concreet “ik ervaar overlast van de harde muziek die u elke avond draait tussen 22.00 en 24.00 uur.

In het gesprek of de brief geeft u ook aan dat u wilt dat het stopt en wat het met u doet. “Ik wil graag dat de overlast in de avonduren stopt, zodat mijn kinderen niet wakker worden van uw muziek”.

Wanneer meer omwonenden overlast ervaren van een bewoner dan kan het goed zijn dat ook zij de brief ondertekenen of zelf ook in gesprek gaan met de buren.

Mocht het zo zijn dat u een woning huurt van een woningcorporatie dan is het belangrijk dat u de brief mailt of verstuurt naar de verhuurder. Zij kunnen dit dan bij het overlastdossier voegen.

Het kan zijn dat de overlast na het telefoongesprek of de brief stopt. Geef dit dan ook door aan de woningcorporatie.  


De overlast stopt niet wat nu

Het kan zijn dat de overlast na het eerste gesprek of brief niet stopt en onverminderd door gaat. Belangrijk is dat u een tweede brief stuurt. Een telefonisch gesprek voor de tweede keer raden wij af het is belangrijk om het verzoek tot stoppen met de overlast schriftelijk vast te leggen. Hier vindt u enkele voorbeeldbrieven.

Schrijf in de brief wat de gevolgen zijn als de bewoners doorgaan met de overlast. Zo kunt u verwijzen naar het inschakelen van de woningcorporatie, het melden van de overlast bij een meldpunt Zorg en Overlast of het inschakelen van juridisch advies. Ook hier geldt weer dat meerdere bewoners de brief kunnen ondertekenen.

Wanneer u in een huurwoning woont is het belangrijk dat u ook deze brief aan de woningcorporatie mailt of verstuurt.

Wanneer u in een koopwoning woont, dan heeft de gemeente in eerste instantie een zeer bescheiden rol. Als eigenaar van een woning bent u zelf aan zet om het overlast probleem aan te pakken. Op overlastadvies.nl kunt u  kosteloos een op maat gemaakt advies krijgen. Ook kunt u tijdens de Corona crisis gebruik maken van het spreekuur van Bureau WoonTalent.


Rol van de woningcorporatie

De woningcorporatie kan niet zomaar een overlastgevende huurder uit zijn woning zetten. Zij moeten hier toestemming voor krijgen van een rechter. Deze toestemming krijgen zij alleen als er een goed overlastdossier is. De overlastklachten moeten onafhankelijk zijn vastgesteld. Dit betekent dat alleen meldingen van bewoners vaak onvoldoende zijn om een ontruimingsvonnis te krijgen.

Gelukkig heeft de corporatie instrumenten om de overlast aan te pakken. Zo kunnen zij zorg en hulp inschakelen als het om een overlastgevende huurder gaat met (psychische) problemen. Daarnaast kunnen zij de overlastgevende huurder een vrijwillige gedragsaanwijzing opleggen. Dit is een zeer succesvol instrument waar afspraken worden gemaakt met overlastgevende huurders. Deze afspraken zijn bindend.  Wanneer de overlastgevende huurder zich niet houdt aan de afspraken, kunnen zij in een aantal gevallen een boete opleggen of een juridisch traject starten.

De woningcorporaties kunnen de rechter ook vragen om een gerechtelijke gedragsaanwijzing. De rechter legt dan gedragsregels op aan de overlastgevende huurder. Als de overlastgevende huurder zich hier niet aan houdt, dan kan de rechter een dwangsom opleggen of zelfs een ontruimingsvonnis afgeven aan de woningcorporatie.

In tijden van de Corona crisis werken veel corporatiemedewerkers vanuit huis. Zij kunnen niet op bezoek gaan bij een overlastgevende huurder. Ook gaan veel overleggen niet door. Daar komt bij dat een rechtszaak  nu ook niet mogelijk is. Kortom hoe vervelend ook heb begrip voor deze situatie.


Rol van de gemeente

In veel gemeenten is er een meldpunt Zorg en Overlast. Vraag bij uw gemeente of er een meldpunt is. Het meldpunt zoekt uit of de overlastgevende bewoner bekend is met problematiek en schakelt zo nodig hulpverlening in. Daarnaast kunnen zij u verwijzen naar bijvoorbeeld buurtbemiddeling en u advies geven. Wees u ervan bewust dat u als bewoner van een koopwoning eerst zelf actie moet ondernemen. Voor advies verwijzen wij u ook naar het telefonisch spreekuur van Bureau WoonTalent.

Wanneer alles door u en/of anderen is geprobeerd kan een burgemeester een gedragsaanwijzing opleggen. Dit is een uiterst middel. Een burgemeester kan de overlastgevende bewoner dan een dwangsom opleggen of zelfs een huisverbod van maximaal 4 weken.

Bureau WoonTalent wijst u erop dat in tijden van deze Corona crisis, gemeenten en burgemeesters andere prioriteiten hebben. Ook is het voor hen niet mogelijk om fysiek met u en/of de overlastgevende bewoner in gesprek te gaan.


Rol van de politie

De politie wordt vaak gebeld in overlastzaken. Bel de politie alleen als er sprake is van een strafbaar feit of als de openbare orde wordt verstoord. Een voorbeeld van openbare ordeverstoring is bijvoorbeeld harde muziek in de nachtelijke uren.

De wijkagent kan vaak ook een bemiddelende rol spelen. Echter in deze crisis tijd kunnen zij ook vaak niet op huisbezoek en zien hun taken er anders uit. Heb daar begrip voor. Zodra de situatie het toelaat kunt u de wijkagent vragen om de overlastgevende bewoner aan te spreken. 


Tips om met de overlast om te gaan tijdens de crisis

 • Zorg ervoor dat u niet de hele dag bezig bent met de overlast. Zoek afleiding en concentreer u op iets anders.
 • Scherm u af van de overlast. Zet bijvoorbeeld bij stankoverlast niet de ramen open. Als je wakker ligt van de muziek doe dan oordopjes in. 
 • Zorg voor een goede dagstructuur. Dit betekent dat u uw eigen leven gewoon voort moet zetten en geen activiteiten moet nalaten omdat u overlast ervaart.
 • Praat niet de hele dag over de overlast. Het kan helpen om dagelijks een vast moment af te spreken waarbij u praat met uw partner, vriend of vriendin over de overlast. Het is heel menselijk om de hele dag uw frustratie en irritatie te willen uiten maar hierdoor beheerst de overlast uw leven.
 • Schrijf op wanneer u geen overlast ervaart in plaats van een dagboek bij te houden met overlastklachten. U zult zien dat u het grootste deel van de dag  geen overlast ervaart.
 • Speel geen eigen rechter door te dreigen, intimideren of terug te pesten. Hoe begrijpelijk ook, het levert meer stress op en vergroot het conflict.
 • Schakel ondersteuning in, dit kan door juridisch advies in te winnen, de klachten te melden bij de woningcorporatie, een melding te doen bij het meldpunt Zorg en Overlast. Ook verwijzen wij naar ons spreekuur. Besef dat in deze crisistijd zaken anders gaan dan gebruikelijk.
 • Richt geen buurtapp op om de overlast daar te delen en te bespreken. De praktijk leert dat u op deze manier continu met de overlast wordt geconfronteerd en er veel roddel en achterklap wordt gedeeld. 
 • Zorg voor ontspanning. Langdurige overlast kan leiden tot gezondheidsklachten. Het is belangrijk dat u goed voor uw zelf zorgt. Zoek ontspanning, eet gezond en probeer goed te slapen.


Spreekuur

In deze tijd waarin u veel binnen zit en meer last of overlast ervaart wilt u misschien een luisterend oor of een goed advies. Hoewel Bureau WoonTalent in principe werkt voor gemeenten en woningcorporaties hebben wij besloten dat we tijdens de crisis onze expertise ook willen inzetten voor u als bewoner. U kunt kosteloos gebruik maken van ons telefonisch spreekuur. In eerste instantie bieden wij dit op de dinsdag aan tussen 10.00 en 12.00 uur. Mocht er meer behoefte zijn dan zullen wij het spreekuur uitbreiden. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 06-48560733 of vul het contactformulier in .